NEWS UPDATE

Category: NEWS

ข่าวไอที-ที่สุดในโลก
ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีใหม่ๆ บทความคอมพิวเตอร์

รีวิว MACNUS SK-HF001

รีวิว MACNUS SK-HF001 Premium RCA Cable
ลองมาเปลี่ยนสายสัญญาณเสียงบนคอมพิวเตอร์

วัสดีชาวโอเวอร์คล๊อกโซน ในเรื่องราวของระบบเสียงกับคอมพิวเตอร์นั้น.......

IT NEWS (12-06-61)

Intel 2018

ข่าววงการไอที Intel เล็งเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะ ในปี 2018 นี้ Intel ได้พัฒนาแว่นตาอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอาจเปิดตัวเร็วๆนี้

IT NEWS (15-06-61)

Samsung Galaxy S9

หลุดราคา Samsung Galaxy S9 ในเกาหลีใต้ขายแพงกว่า S8 เล็กน้อย เล็กน้อย ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของว่าที่เรือธงอย่าง Samsung Galaxy S9

PRODUCTS BANNER